Tag Archives: kiire

Tulossa: Tapaturmapäivä

Varoitus! Tämä postaus on sponsoroitu.

KasperBanan520

Tulevana perjantaina vietetään kansallista tapaturmapäivää. Tapaturmapäivän tavoitteena on parantaa maamme turvallisuuskulttuuria ja kiinnittää kansalaisten huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voidaan välttää.

KasperBanan2

Vuonna 2015 tapaturman seurauksena kuoli Suomessa yhteensä 2399 ihmistä. Yleisin kuolemaan johtanut tapaturma oli kaatuminen tai putoaminen. Suurin osa kuolemaan johtaneista tapaturmista sattui kotona ja vapaa-ajalla. Suomen tapaturmakuolleisuus on Euroopan korkeimpia.

KasperStolpe1

Suomessa sattuu vuosittain lähes miljoona tapaturmaa ja tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy. Tapaturmakuolemista lähes 90 prosenttia ja vammaan johtavista tapaturmista yli 70 prosenttia sattuu kotona ja vapaa-aikana. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kokonaiskustannukset ovat vuositasolla noin 1,5 miljardia euroa.

KasperStolpe2

Tapaturmapäivää on vietetty vuosina 2015-2017 teemalla ”hopulle loppu”. Teemalla on kiinnitetty ihmisten huomio kiireeseen ja sen aiheuttamiin tapaturmiin töissä, kotona ja liikenteessä.

KasperStolpe3

Tätä teemaa jatketaan myös tänä vuonna lokakuun 13.10. Tapaturmapäivässä, jolla pyritään tavoittamaan erityisesti työikäisiä suomalaisia miehiä. Suomalaisille miehille sattuu aina 70-vuotiaaksi asti naisia enemmän tapaturmia.

KasperStaket1

Kiire on yksi tapaturmille altistavista tekijöistä. Kiire vaikuttaa tapaturmien syntyyn kaikkialla aiheuttaen vahinkoja töissä, kotona ja liikenteessä. Kampanjan kokonaistavoitteena on saada ihmiset pohtimaan kiireen vaikutuksia tapaturmien syntyyn sekä parantamaan omaa kiireen hallintaansa.

KasperStaket2

Tavoitteena on saada erityisesti miehet pohtimaan, miten kiire altistaa riskinotolle ja tapaturmien synnylle ja miten tapaturmia voi omalla käytöksellä ehkäistä.

KasperStaket3

Miten riskialtista käyttäytymistä voi välttää?

www.tapaturmapaiva.fi

Tagged , , ,