Tag Archives: kielioppi

Uusi lakialoite: Suomen tulisi luopua ”suvakkipersoonapronominin” käytöstä

Eduskuntatalo

Kasper Diem / Helsinki

Tänään nähtiin erikoisempia laki-aloitteita aikoihin, kun kansanedustaja Saaresmaan Jukka jätti aloitteen jossa hän ehdottaa sukupuolineutraalin hän-sanan korvaamista uusilla, sukupuolittuneilla sanoilla.

Aloite on Saaresmaan mukaan tulosta lukuisten kansalaisten pidempiaikaisesta turhautumisesta liian ”poliittisesti korrektiin” suomen kieleen joka ei tee eroa miesten ja naisten välillä persoonapromominia käytettäessä. Aloitteen mukaan kieltä tulisi siksi muuttaa lainsäädännön avulla.

Aloitteen takana oleva työryhmä ehdottaakin siksi että persoonapronomini hän säilyisi, mutta sitä käytettäisiin jatkossa pelkästään miespuolisista henkilöistä puhuttaessa. Uutena sanana taas suomen kieleen lanseerattaisiin persoonapronomini hun kun puhuttaisiin naisista.

Saaresmaa huokuu tyytyväisyyttä puhuessaan aloitteesta.

”Tässä tavallaan käännettäisiin se kehitys päinvastaiseksi joka on tapahtunut Ruotsissa, missä on alettu yleisesti käyttämään hen-pronominia sukupuolineutraalina vaihtoehtona han ja hon -sanoille. Tätä peliä pystytään katsos pelamaan lahden toisellakin puolella.”

”Tällä hetkellähän tilanne maassamme on se että hän-sana ei puhekielessä ole erityisen tavallinen, vaan se on varattu lähinnä elämille ja pikkulapsille. Tähän voisi hyvinkin tulla muutos jos kielemme vain olisi ajan tasalla ja mukailisi todellista poliittista ilmastoamme.”

Työryhmä on linjannut uuden kieliopin tarkasti.

”Samalla otetaan tietenkin myös käyttöön häntä-sanan feminiininen versio hunta. Tartu hunta pimppaloorasta. Eikö rullaakin vaivattomasti kieleltä?”

Mutta onko suomalaisilla todellista tarvetta näille uusille sukupuolittuneille persoonapronomineille kun kuitenkin on pärjätty tuhansia vuosia nyt käytössä olevalla?

Saaresmaa huokaa.

”On muistettava että Suomi on elävä kieli joka muuttuu kokoajan, eikä meillä ole mitään syytä olla kehityksen jarruna.”

Saaresmaa miettii hetken.

”Tämä ei tosin tietenkin koske n-sanaa, joka työryhmämme mielestä pitäisi saada nopeasti takaisin normaaliin kielenkäyttöön. Että siinä painaisin kyllä jarrua oikein huolella.”

Kaikki nykyiset hallituspuolueet suhtautuvat Kasper Diem -blogin saamien tietojen mukaan myönteisesti aloitteeseen.

Tagged , , ,