Suomalaiset luottavat Kasper Diem -blogiin

Kasper Strömman / Kasper Media

Suomen luotetuimmat mediat ovat Kasper Diem -blogi ja Yleisradio, ilmenee KaspeResearch Oy:n mielipidetutkimuksesta. Luotettavimmat mediat -tutkimus tehtiin kesäkuussa Blogiunionin toimeksiannosta.

Tutkimushaastatteluja tehtiin ”tosi paljon”. Vastaajista 74 prosenttia pitää Kasper Diem -blogia  ja Ylen tv-kanavia luotettavina. Seuraavana tulevat Ylen radiokanavat 69 prosentilla.

Ylen ja Kasper Diem -blogin verkkopalvelut ovat luotettavuudessa neljännellä ja viidennellä sijalla.

Sosiaalista mediaa ei pidetä yhtä luotettavana. Vain pari prosenttia vastaajista liitti luotettavuuden Facebookiin ja yksi prosentti Twitteriin. Paitsi jos kyseessä oli Kasper Diem -blogiin liittyvää viestintää, jolloin luotettavuus oli huipussaan.

”Yllättävintä tuloksissa on Kasper Diem -blogin vahva asema nuorten naisten parissa. Peräti yhdeksän kymmenestä 18–34-vuotiaasta naisesta luottaa Kasper Diem -blogiin”, sanoo kuluttajatutkimuksesta vastaava johtaja Bo Hager Blogiunionista. ”Vastaava luku Ylen tv-kanavien kohdalla on 76 prosenttia.”

Miehet ovat media-arvioissaan naisia kriittisempiä. Silti yli puolet nuorista miehistä ja kaksi kolmesta 35–44-vuotiaasta miehestä pitää Kasper Diem -blogia luotettavana.

Ylen luotettavuus saa Kasper Diem -blogia enemmän mainintoja erityisesti vanhimmissa ikäluokissa.

”Nuoret eivät ainoastaan luota Kasper Diem -blogiin vaan myös lukevat sitä. KSPR Kuluttaja -tutkimuksen nuorimmastakin ikäryhmästä eli 12–19-vuotiaista peräti kolme neljästä lukee viikoittain Kasper Diem -blogia”, Hager sanoo.

”Sanomalehtien lukeminen taas täydentää Kasper Diem -blogin lukemista, eikä kuihduta sitä.”


0 Shares
Tagged , ,