Tag Archives: suomen kieli

Avain nykykielenkäyttöön, osa 1

Suomen kieli kehittyy nyt nopeammin kuin koskaan. Se mikä vielä muutama vuosi sitten tarkoitti jotain, on saattanut nyt muuttua joksikin aivan muuksi. Varsinkin sanomalehtien (nyk. ”suvakkimedia”) pääkirjoituksen kommentointia voi siis olla vaikeaa seurata jos ei ole sisäistänyt koodistoa. Onneksi me täällä Kasper Diem -blogissa olemme tehneet tämän pienen oppaan jolla voit pysyä kärryillä. Iloisia lukuhetkiä!

Nykykielenkaytto

Tagged , , , , ,

Forget hygge and kalsarikännit, the latest Finnish expression you need to know is ‘kyrpä otsassa’

otsassa

First the Danish expression hygge found its way into the English vocabulary. Then the Swedish word lagom. After that there was the Finnish expression kalsarikännit, meaning to get drunk at home in your underwear. Now there is a new useful expression you need to know about: kyrpä otsassa.

This fun Finnish idiom literally translates to having a penis attached to your forehead, but is used to describe a moody and often difficult person. Certainly a useful phrase to master in modern the modern world, then.

Finnish linguistics expert and heavy user of the phrase Jukka Saaresmaa gives an example.

“So imagine you are about to board a bus, but the bus driver chooses to close the doors in front of you while at the same time looking you straight in the eye. This would be the perfect example of someone who indeed has kyrpä otsassa.”

It is widely agreed on that kyrpä otsassa could have the chance of being the new Finnish equivalent of hygge.

The phrase in fact does not differ that much from the English idiom of ‘being a dickhead’, but has a deeper, more profound meaning. Mr Saaresmaa explains.

”We certainly have a huge, untapped potential of people here in Finland who could easily be described by this phrase. We just need to make the international public aware of this unique, national charasteristic.”

Tagged , , ,

Uusi lakialoite: Suomen tulisi luopua ”suvakkipersoonapronominin” käytöstä

Eduskuntatalo

Kasper Diem / Helsinki

Tänään nähtiin erikoisempia laki-aloitteita aikoihin, kun kansanedustaja Saaresmaan Jukka jätti aloitteen jossa hän ehdottaa sukupuolineutraalin hän-sanan korvaamista uusilla, sukupuolittuneilla sanoilla.

Aloite on Saaresmaan mukaan tulosta lukuisten kansalaisten pidempiaikaisesta turhautumisesta liian ”poliittisesti korrektiin” suomen kieleen joka ei tee eroa miesten ja naisten välillä persoonapromominia käytettäessä. Aloitteen mukaan kieltä tulisi siksi muuttaa lainsäädännön avulla.

Aloitteen takana oleva työryhmä ehdottaakin siksi että persoonapronomini hän säilyisi, mutta sitä käytettäisiin jatkossa pelkästään miespuolisista henkilöistä puhuttaessa. Uutena sanana taas suomen kieleen lanseerattaisiin persoonapronomini hun kun puhuttaisiin naisista.

Saaresmaa huokuu tyytyväisyyttä puhuessaan aloitteesta.

”Tässä tavallaan käännettäisiin se kehitys päinvastaiseksi joka on tapahtunut Ruotsissa, missä on alettu yleisesti käyttämään hen-pronominia sukupuolineutraalina vaihtoehtona han ja hon -sanoille. Tätä peliä pystytään katsos pelamaan lahden toisellakin puolella.”

”Tällä hetkellähän tilanne maassamme on se että hän-sana ei puhekielessä ole erityisen tavallinen, vaan se on varattu lähinnä elämille ja pikkulapsille. Tähän voisi hyvinkin tulla muutos jos kielemme vain olisi ajan tasalla ja mukailisi todellista poliittista ilmastoamme.”

Työryhmä on linjannut uuden kieliopin tarkasti.

”Samalla otetaan tietenkin myös käyttöön häntä-sanan feminiininen versio hunta. Tartu hunta pimppaloorasta. Eikö rullaakin vaivattomasti kieleltä?”

Mutta onko suomalaisilla todellista tarvetta näille uusille sukupuolittuneille persoonapronomineille kun kuitenkin on pärjätty tuhansia vuosia nyt käytössä olevalla?

Saaresmaa huokaa.

”On muistettava että Suomi on elävä kieli joka muuttuu kokoajan, eikä meillä ole mitään syytä olla kehityksen jarruna.”

Saaresmaa miettii hetken.

”Tämä ei tosin tietenkin koske n-sanaa, joka työryhmämme mielestä pitäisi saada nopeasti takaisin normaaliin kielenkäyttöön. Että siinä painaisin kyllä jarrua oikein huolella.”

Kaikki nykyiset hallituspuolueet suhtautuvat Kasper Diem -blogin saamien tietojen mukaan myönteisesti aloitteeseen.

Tagged , , ,